Bruggen bouwen

Bruggen bouwen

Schakers en vechtsporters zijn meestal heel verschillende mensen die elkaar niet snel tegenkomen. Ze worden niet alleen gescheiden door een sportieve kloof, maar ook door een culturele. In sommige bevolkingsgroepen, wijken en buurten is het nu normaal om te leren schaken en wordt op scholen schaakles gegeven, in andere delen van de samenleving ligt een vechtsport meer voor de hand. Deze kloof ontstaat al op jonge leeftijd, tijdens de schooljaren, en wordt versterkt doordat leerlingen uit verschillende sociale groepen elkaar steeds minder vaak ontmoeten in de klas, zoals de Onderwijsraad onlangs signaleerde. De scheiding tussen verschillende niveaus, subculturen en bevolkingsgroepen wordt daardoor steeds strikter. De kloven worden dieper, de bruggen schaarser. Wij vinden dat onwenselijk en onnodig.  

Een van de oorzaken is het feit dat de selectie voor het voortgezet onderwijs bij ons al op jonge leeftijd plaatsvindt. We zijn in Nederland gaan denken dat dat onvermijdelijk is, maar Peter Giesen laat in een reportage in de Volkskrant zien dat dat niet klopt. Giesen bezoekt Vox-klassen, een school in Amsterdam-Noord, waar hij vaststelt dat daar leerlingen van verschillende onderwijsniveaus bij elkaar in de klas zitten. Het blijkt nog goed te werken ook. 

Met Make Your Move willen we bruggen bouwen. Niet alleen tussen verschillende sporten, maar vooral tussen de mensen die de sporten beoefenen. 


Comments are closed.